Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

Dezvoltă-ţi afacerea prin Programul Operaţional Regional

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții destinate consolidării poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive şi îmbunătățirii competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate.

În data de 06.05.2015 AM POR a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”. Documentația va fi în consultare publică până la data de 05.06.2015, urmând ca ulterior să fie publicată varianta finală și anunțată data de lansare a apelurilor de proiecte.

SPYN Solution vă oferă consultanță în scrierea și implementarea proiectelor ce prevăd următoarele tipuri de investiţii:

 • Construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
 • Crearea/modernizare/extinderea incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente;
 • Construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
 • Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
 • Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
 • Activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).

Finanţarea nerambursabilă pentru activităţile de mai sus se acordă următoarelor tipuri de entităţi:

 • Microîntreprinderi cu istoric de minim 1 an, ce desfăşoară activităţi non-agricole;
 • Incubatoare din mediul urban;
 • Acceleratoare de afaceri din mediul urban;
 • IMM-uri ce desfăşoară activităţi non-agricole din mediul urban;
 • Întreprinderi mijlocii ce desfăşoară activităţi non-agricole pentru mediul rural.
 • Asociaţiile mediului de afaceri (pentru internaționalizare).

Valoarea finanţării nerambursabile se determină ca procent din valoarea eligibilă a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperită din FEDR și buget de stat.

Intensitatea ajutorului de stat regional aplicabilă în cadrul POR 2014-2020 este prezentată în tabelul de mai jos:

accesare fonduri nerambursabile

Prin urmare, dacă…

1. Reprezentați un IMM din mediul urban (prin exceptie, întreprindere mijlocie inclusiv din mediul rural) sau incubator/accelerator de afaceri, indiferent de locație;

2. Aveți în vedere implementarea unui proiect de tipul celor menționate mai sus care să presupună o investiție de minim 100.000 euro;

3. Sunteți dispus să realizați activitățile necesare pentru obținerea unui punctaj cât mai bun (ex: angajarea de persoane, crearea de facilități pentru persoane cu handicap, etc.);

4. Aveți capacitatea financiară de a susține un astfel de proiect (având în vedere că investiția va fi realizată din banii proprii, aceștia fiind restituiți ulterior conform procentului stabilit prin program);

Vă rugăm să ne contactați pentru a verifica eligibilitatea dumneavoastră și a proiectului pe care doriți să îl dezvoltați.  

Comments (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>