Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) reprezintă documentul strategic naţional prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune). CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european – Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită.

Pornind de la situaţia socio-economică actuală şi de la nevoile de dezvoltare pe termen lung ale României, CSNR are ca obiectiv general utilizarea Instrumentelor Structurale în scopul reducerii disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015.

În acest sens, au fost identificate patru priorităţi tematice şi o prioritate teritorială:

-          Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene

-          Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti

-          Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România

-          Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente

-          Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate

Implementarea acţiunilor strategice prevăzute în CSNR şi implicit accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale se realizează prin Programe Operaţionale.

Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, Comisia Europeană alocă României în perioada 2007-2013 o sumă totală de aproximativ 19,67 mld Euro, din care 19,21 mld Euro pentru Obiectivul „Convergenţă” şi 0,46 mld Euro pentru Obiectivul „Cooperare teritorială europeană”.

Alocarea CSNR în cadrul Obiectivului „Convergenţă” necesită o cofinanţare naţională estimată la 5,53 mld Euro, constituită atât din surse publice (73% din totalul cofinanţării), cât şi din surse private (27%).

CSNR a fost elaborat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, într-un larg parteneriat cu structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii neguvernamentale. Documentul a fost adoptat de Comisia Europeană în 25 iunie 2007..

Versiunea integrală a documentului în limba engleză, în forma aprobată de Comisia Europeană, poate fi consultată şi descărcată:

file icon pdf CSNR 2007-2013 în limba engleza (versiunea aprobată de Comisia Europeană, format PDF)

 file icon pdf Rezumat CSNR în limba engleză

file icon pdf Rezumat CSNR în limba română