Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Documentul Cadru de Implementare al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (Februarie 2012) prezintă o descriere a domeniilor majore de intervenţie prevăzute în cadrul axelor prioritare ale acestui program operaţional, precum şi aspecte privind implementareape următoarele paliere:

-          principii de aplicare, eligibilitate şi aprobare a proiectelor,

-          perioada orientativă pentru înaintarea proiectelor,

-          tipul de cerere de propuneri de proiecte,

-          indicatorii de monitorizare,

-          lista beneficiarilor şi grupurilor ţintă,

-          procedura pentru modificarea Documentului Cadru de Implementare a POAT.

Documentul Cadru de Implementare al POAT menţionează lista operaţiunilor orientative pentru fiecare axă prioritară/ domeniu major de intervenţie, activităţile eligibile, cheltuielile eligibile şi planul financiar detaliat pentru 2007-2013, precum şi o serie de aspecte privind implementarea POAT.