Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Documentul Cadru de Implementare al POR (februarie 2012) este un document programatic naţional, elaborat pentru a stabili cadrul general al implementării  Programului Operaţional Regional. În acest scop,  Documentul Cadru de Implementare a POR detaliază, pe domenii majore de intervenţie, cine sunt beneficiarii proiectelor, care sunt activităţile eligibile, criteriile de eligibilitate şi selecţie a proiectelor, mărimea alocărilor financiare, sistemul de implementare, monitorizare şi evaluare a programului.

Documentul Cadru de Implementare conţine informaţii necesare atât celor care implementează Programul Operaţional Regional, precum şi beneficiarilor acestui Program, respectiv cei care elaborează proiecte şi solicită finanţare pentru aceste proiecte.

Documentul Cadru de Implementare este un document care poate fi folosit independent de Programul Operaţional Regional. Tocmai de aceea, el cuprinde un rezumat al strategiei şi obiectivelor Programului, pentru a evidenţia legătura dintre cele două documente. Documentul respectă întocmai strategia şi obiectivele Programului, precum şi ale Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013.

Documentul Cadru de Implementare a fost elaborat de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, în colaborare cu Organismele Intermediare (Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism – MDRT).