Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Documentul cadru de implementare al POSCCE (Februarie 2011) conține descrierea detaliată a operațiunilor eligibile în cadrul fiecărei axe prioritare (AP) și domeniilor majore de intervenție (DMI), definește principiile pentru implementarea fiecărei AP și stabilește criteriile de eligibilitate și selecție ale proiectelor.

Detalierea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarilor și proiectelor, precum și alte condiții specifice fiecărei cereri de proiecte sunt reflectate în Ghidurile solicitanților și în cererile/apelurile de proiecte corespunzătoare acestora.

DCI cuprinde detalii privind forma de finanțare și sumele alocate pentru fiecare DMI, schemele de ajutor de stat aplicabile conform cadrului specific al POS CCE.

Axele prioritare ale POS CCE sunt următoarele:

-             Axa Prioritară 1: Un sistem de producție inovativ și eco-eficient

-             Axa Prioritară 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare pentru competitivitate

-             Axa Prioritară 3: TIC pentru sectoarele privat și public

-             Axa Prioritară 4: Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării

-             Axa Prioritară 5: Asistență tehnică

Fiecare axă prioritară este împărțită în Domenii Majore de Intervenție, care cuprind operațiuni specifice de implementare a obiectivelor axei prioritare și implicit ale programului operațional.