Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (Iunie 2010) aferent perioadei de programare 2007-2013 reprezintă un document elaborat de către Autoritatea de Management în colaborare cu Organismele Intermediare, ce cuprinde:

-         Descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare Axă Prioritară;

-          Operaţiunile orientative;

-          Activităţile eligibile;

-          Categorii de cheltuieli eligibile;

-     Aspecte generale privind criteriile de eligibilitate şi de selecţie a proiectelor şi beneficiarilor;

-          Tipuri de cereri de propuneri de proiecte;

-          Alocări financiare orientative;

-          Categorii de beneficiari şi grupuri ţintă eligibile;

-          Indicatori de monitorizare şi evaluare;

-          Teme orizontale.

Structura acestui document este alcătuită astfel încât potenţialii beneficiari (ministere, agenţii guvernamentale, instituţii publice, parteneri sociali, societatea civilă, alte entităţi relevante, precum şi parteneri din alte State Membre şi cetăţeni) să aibă acces la informaţiile necesare în ceea ce priveşte implementarea obiectivelor POSDRU.