Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Documentul Cadru de Implementare al POS Mediu 2007 – 2013 (mai 2009) face parte din setul de documente de programare necesare pentru accesarea fondurilor post-aderare. Rolul DCI este acela de a oferi informaţii detaliate despre axele prioritare, domeniile majore de intervenţie, tipurile de proiecte şi criteriile de selecţie ale acestora, pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în pregătirea proiectelor. Spre deosebire de Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu), DCI nu va fi supus negocierilor cu Comisia Europeană, acesta reprezentând doar un instrument naţional menit să ofere sprijin Autorităţii de Management (AM) în implementarea POS Mediu, pe de o parte, şi un document de referinţă pentru  toţi factorii interesaţi, pe de altă parte.

Punctul de plecare pentru DCI este Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, care a fost elaborat în conformitate cu politicile comunitare, aşa cum sunt reflectate în documentele următoare:

-          Al Şaselea Program de Acţiune pentru Mediu;

-          Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă;

-          Orientările Strategice pentru Coeziune 2007 – 2013;

-          Reglementările UE privind Fondurile Structurale şi de Coeziune.

POS Mediu a fost pregătit de către Ministerul Mediului (MM) sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice şi în cooperare cu instituţii centrale şi locale, precum şi cu alţi parteneri implicaţi.

Pentru a realizate obiectivele POSM, fondurile sunt prevăzute a fi alocate sectorului mediu în vederea implementării următoarelor axe prioritare:

Axa prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”;

Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”;

Axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”;

Axa prioritară 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”;

Axa prioritară 6 – „Asistenţa tehnică”.