Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Planul de Măsuri Prioritare (PMP) pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

În vederea accelerării procesului de implementare a Programelor Operaţionale finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, sub coordonarea ACIS a fost elaborat Planul de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune (PMP). Planul a fost aprobat de Guvern pe 27 aprilie 2011 şi transmis Comisiei Europene.

Acest plan reprezintă foaia de parcurs pe termen scurt şi mediu pe care Guvernul României se angajează să o implementeze, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, în vederea accelerării semnificative a absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Obiectivul general al PMP îl constituie abordarea problemelor şi deficienţelor care afectează în cea mai mare măsură procesul de implementare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, în vederea eliminării sau reducerii semnificative a barierelor din calea absorbţiei.

În urma discuţiilor cu instituţiile române relevante şi cu serviciile Comisiei Europene, PMP a fost structurat pe următoarele 7 direcţii principale de acţiune:

  1. Managementul ciclului de proiect de către structurile responsabile de implementarea Programelor Operaţionale
  2. Aspecte financiare privind gestionarea Programelor Operaţionale şi a proiectelor
  3. Achiziţii publice şi contracte subsecvente
  4. Abordarea activităţilor de control şi audit
  5. Influenţa instituţiilor şi procedurilor externe sistemului de gestiune a instrumentelor structurale asupra procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectelor
  6. Asigurarea unei capacităţi administrative adecvate a structurilor responsabile de implementarea Programelor Operaţionale
  7. Capacitatea şi responsabilitatea beneficiarilor.

Marea majoritate a măsurilor prioritare au termene de implementare în cursul anului 2011, în timp ce altele au caracter permanent sau periodic, reprezentând instituirea unor mecanisme de lucru pe termen mediu şi lung.

ACIS asigura coordonarea procesului de implementare a PMP, monitorizarea acţiunilor întreprinse de către instituţiile responsabile şi raportarea periodică către Guvern şi Comisia Europeană cu privire la stadiul implementării planului.