Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 are ca obiectiv “reducerea cât mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica între România si Statele Membre ale Uniunii Europene”. Se estimeaza ca în perioada 2007-2013, România poate recupera 10 puncte procentuale din decalajul de dezvoltare actual. Strategia PND va fi finantata din surse multiple: interne (buget de stat, bugete locale, etc.) si externe (instrumentele structurale ale UE, fondurile UE de tip structural pentru dezvoltare rurala si pescuit, credite externe, etc.).

Pentru perioada de programare 2007-2013, PND a fost elaborat cu respectarea unor principii de programare specifice, stabilite în Regulamentul Consiliului (CE) nr.1260/1999 din 21 iunie 1999 privind dispoziţii generale pentru fondurile structurale (Art.8 – complementaritatea şi parteneriatul, Art.11 – adiţionalitatea, Art.15-16 – planurile de dezvoltare, Art.41 – evaluarea ex-ante, Art. 46 – informarea şi publicitatea), precum şi a altor cerinţe rezultate din recomandările Comisiei Europene în ceea ce priveşte programarea şi gestionarea Instrumentelor Structurale.

Pentru perioada de programare 2007-2013, Planul Naţional de Dezvoltare fundamenteaza accesul României la Instrumentele Structurale, reprezentând documentul în baza căruia s-a negociat Cadrul de Sprijin Comunitar cu Comisia Europeană.

În acest context, priorităţile şi obiectivele PND 2007-2013 se concentreaza pe domeniile eligibile pentru intervenţiile structurale (Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune).

PND 2007-2013 fundamentează sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană la cca. 4% din PIB anual la nivel de angajamente, la care se adaugă cofinanţarea naţională.

Structura PND 2007-2013 cuprinde următoarele secţiuni/capitole:

-          Analiza situaţiei economice şi sociale (inclusiv analiză de tip SWOT);

-          Priorităţile de dezvoltare pe perioada de programare 2007-2013;

-          Strategia pentru realizarea priorităţilor stabilite;

-          Programarea financiară multianuală;

-          Prezentarea mecanismelor de implementare a PND;

-          Descrierea cadrului partenerial pentru elaborarea PND.

Planul Naţional de Dezvoltare a stabilit şase priorităţi naţionale de dezvoltare:

-          Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere;

-          Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

-          protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

-          dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative;

-          dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;

-          diminuarea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor ţării.

 file icon pdf Sinteza PND în limba română

file icon pdf PND în limba engleză