Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Programul Operaţional Regional (POR) are ca obiectiv general dezvoltarea regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie împreună cu Programul Operaţional Sectorial Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Programul Operaţional Regional a fost elaborat conform principiului european al subsidiarităţii, în baza strategiilor de dezvoltare regionale și se adresează regiunilor de nivel NUTS II în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1059/2003 de clasificare statistică a unităţilor teritoriale, care corespund celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României, astfel:

 • Regiunea de dezvoltare Nord–Est (www.adrnordest.ro): Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui
 • Regiunea de dezvoltare Sud–Est ( www.adrse.ro): Brăila, Buzău, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța
 • Regiunea de dezvoltare Sud–Muntenia (www.adrmuntenia.ro): Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița Prahova, Teleorman
 • Regiunea de dezvoltare Sud -Vest Oltenia(www.adroltenia.ro): Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea
 • Regiunea de dezvoltare Vest ( www.adrvest.ro ): Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Tmiș
 • Regiunea de dezvoltare Nord – Vest (www.nord-vest.ro): Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Satu-Mare, Maramureș, Sălaj
 • Regiunea de dezvoltare Centru (www.adrcentru.ro): Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
 • Regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov (www.adrbi.ro): București-Ilfov

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea dezvoltării regiunilor României din punct de vedere economic și social, durabil şi echilibrat teritorial și sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere și îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază.

 Obiective specifice:

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin abordare policentrică
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, în special centrelor urbane şi a legăturilor acestora
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor
 • Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.

Implementarea POR va contribui la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

 • Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere
 • Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
 • Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
 • Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 • Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013.