Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) are ca obiectiv general – creșterea productivității întreprinderilor românești, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivității UE.

 Obiective specifice POSCCE:

  • Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
  • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
  • Creșterea capacității de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituții de cercetare dezvoltare și inovare (CDI) și întreprinderi, precum și creșterea accesului întreprinderilor la CDI;
  •  Valorificarea potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor și aplicarea acestuia în sectorul public (administrație) și cel privat (întreprinderi, cetățeni);
  • Creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

file icon pdf POSCCE – versiunea în limba engleză