Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) a fost elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu) și aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.
POS Mediu a fost actualizat prin file icon pdfDecizia C(2012) 2155 din 30.03.2012.
În baza acestei Decizii au fost publicate file icon pdfversiunea oficială actualizată în limba engleză a POS Mediu și file icon pdfAnexa.

POS Mediu stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi prin Fondul de Coeziune (FC) fiind unul din cele 7 programe operaţionale elaborate în cadrul Obiectivului “Convergenţă” pentru perioada de programare 2007–2013 în acord cu cea de-a treia prioritate a PND 2007–2013 – “Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului” şi Prioritatea 1 a CNSR – “Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene”.

POS Mediu este cel mai important program de asistenţă financiară pentru infrastructura de mediu fiind un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai curat şi o dezvoltare regională mai echilibrată. POS Mediu continuă programele naţionale existente de dezvoltare a infrastructurii de mediu şi ia în considerare facilităţile şi proiectele de dezvoltare finanţate de programele de asistenţă pentru preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD).

Obiectivul general al POS Mediu constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și urmăreşte reducerea diferenţei dintre infrastructura de mediu care există între România şi Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Implementarea programului se va concretiza în servicii publice mai eficiente şi mai performante legate de furnizarea apei, canalizare şi încălzire, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

POS Mediu se bazează în totalitate pe obiectivele şi priorităţile politicilor Uniunii Europene pentru mediu şi infrastructură şi este în acord cu obligaţiile internaţionale ale României şi interesele sale naţionale specifice.

Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard Euro reprezintă contribuţia naţională.