Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

file icon pdf Programul Operaţional Sectorial Transport (POST) a fost elaborat în  baza obiectivelor Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) și stabește priorităţile, obiectivele şi alocarea fondurilor pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România.

Programul Operaţional Sectorial Transport a fost aprobat prin decizia CE nr. C(2007) 3469/12.07.2007.
POST are la bază legislaţia Uniunii Europene (Regulamentele (CE) Nr. 1080/2006, (CE) Nr. 1083/2006, (CE) Nr. 1084/2006) care stabilesc regulile aplicabile Fondului de Coeziune, Fondului European de Dezvoltare Regională şi Fondului Social European pentru perioada de programare 2007-2013.

POST este în acord cu Orientările Strategice Comunitare pentru Coeziune (Decizia Consiliului Nr. 2006/702/CE), precum şi cu legislaţia naţională relevantă în domeniul politicii de transport, achiziţiei de terenuri, achiziţiilor publice, finanţărilor publice și vizează reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ține cont de faptul că un sistem de transport eficient, durabil, flexibil şi sigur poate fi considerat o precondiţie esenţială pentru dezvoltarea economică, coroborat cu angajamentul de a dezvolta reţeaua TEN-T şi proiectele prioritare TEN-T,

Obiectivul general POST este de promova un sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în condiţii de siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi mărfuri cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel naţional, european, între şi în cadrul regiunilor din România.

Modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii de transport va conduce direct la creşterea competitivităţii produselor şi aprovizionarea serviciilor, în sectoarele cheie ale economiei şi în cadrul tuturor regiunilor din România. Impactul global va conduce în general la îmbunătăţirea activităţii economice în România.

Bugetul total al POST pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,7 miliarde EURO, reprezentând aproximativ 23% din totalul fondurilor alocate României pe baza CSNR, pentru perioada mai sus amintită. Din această sumă, 4,57 miliarde EURO reprezintă contribuţia financiară din partea Comunităţii, în timp ce co-finanţarea naţională va totaliza aproximativ 1,09 miliarde EURO. Finanţarea comunitară este asigurată din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională.

Documente utile care pot fi descăcate: 

file icon pdf POS-T 2007-2013 versiune 2 – aprobat la data de 03.08.2012 (versiunea în limba engleză)
file icon pdf Decizia de aprobare a POST varianta 2 din data 03.08.2012
file icon pdf POS-T 2007-2013 versiune 1 – aprobat la data 12.07.2007 (versiunea în limba engleză)
file icon zip POST – Anexe Indicative