Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Programul urmăreşte:

  • întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;
  • dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.

Prezenta schema nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Descarca Procedura de Implementare Comert 2013Descarca Procedura de Implementare Comert 2013

Descarca Anexa 1 Coduri CAEN eligibileDescarca Anexa 1 Coduri CAEN eligibile

Descarca Anexa 2 Cheltuieli eligibileDescarca Anexa 2 Cheltuieli eligibile

Descarca Anexa 3 Model Plan de investitii onlineDescarca Anexa 3 Model Plan de investitii online

Descarca Anexa 4 Declaratie minimisDescarca Anexa 4 Declaratie minimis

Descarca Anexa 5 Declaratie incadrare IMMDescarca Anexa 5 Declaratie incadrare IMM

Descarca Anexa 6 Calcul intreprinderi partenere/legateDescarca Anexa 6 Calcul intreprinderi partenere/legate

Descarca Anexa 7 Cerere tip eliberare AFNDescarca Anexa 7 Cerere tip eliberare AFN

Descarca Anexa 8 Cerere tip renuntareDescarca Anexa 8 Cerere tip renuntare

Descarca Anexa 9 Angajament raportareDescarca Anexa 9 Angajament raportare

Descarca Anexa 10 OPIS documenteDescarca Anexa 10 OPIS documente

Descarca Anexa 11 Lista OTIMMCDescarca Anexa 11 Lista OTIMMC

Descarca Anexa 12 Contract finantareDescarca Anexa 12 Contract finantare

Descarca Anexa 13 Cerere tip acord principiuDescarca Anexa 13 Cerere tip acord principiu