Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

Programul constă în înfiinţarea de noi Incubatoare de Afaceri, dezvoltarea celor existente şi crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România, care va permite în principal:

 • crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;
 • promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale;
 • consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;
 • creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional,  precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă;
 • dezvoltarea  şi creşterea numărului de activităţi non-agricole în  zonele din mediu rural  prin înfiinţarea de noi incubatoare;
 • dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă;
 • înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar;
 • crearea unei relaţii eficiente între potenţialul tehnologic şi antreprenorial al zonelor-ţintă;
 • dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale;
 • favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice;
 • creşterea numărului de locuri de muncă şi dezvoltarea economică a regiunilor-ţintă;
 • promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel naţional, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute;
 • corelarea activităţilor Incubatoarelor de Afaceri cu cele ale operatorilor economici existenţi în zonă;
 • crearea şi consolidarea unei reţele naţionale de incubatoare de afaceri.

Descarca Procedura de Implementare