Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin implicarea în astfel de activităţi a tuturor categoriilor economico-sociale (tineri, femei, persoane cu nevoi speciale, şomeri, etc.)  în toate zonele ţării.

Procedura de implementare

Anexa 1 Activitati si cheltuieli eligibile aferente

Anexa 2 Formular de preselectie

Anexa 3 Declaratie privind incadrarea in categoria IMM

Anexa 4 Calculul pentru IMM partenere sau legate

Anexa 5 Notificare acord de principiu

Anexa 6 Cerere tip renuntare

Anexa 7 Cerere tip acordare AFN

Anexa 8 Formular decont

Anexa 9 Angajament raportare

Anexa 10 OPIS documentatie

Anexa 11 Lista OTIMMC

Anexa 12 Cerere tip acord de principiu

DECIZIA nr. 64/07.03.2012 publicata in Monitorul Oficial nr.166/14.03.2012

Anexa 13 Contract de finantare