Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

Obiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2005 – 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Programul urmăreşte:

  • stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;
  • dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
  • îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente, conduse de femei, prin creşterea gradului de pregătire a personalului acestora, ca urmare a educaţiei antreprenoriale;
  • accesul egal al femeilor la economia bazată pe cunoaştere şi dezvoltarea abilităţilor inovative pentru consolidarea unui mediu economic competitiv;
  • schimburi de experienţă între femei de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;
  • creşterea standardului de viaţă şi a veniturilor proprii;
  • creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul întreprinderilor conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale;
  • crearea unui climat propice dezvoltării unei reţele de antreprenoriat feminin în România în colaborare cu asociaţii ale femeilor de afaceri;
  • stimularea dorinţei femeilor de reprezentare în societatea civilă a propriilor interese.

Programul include acţiuni specifice Săptămânii europene a IMM-urilor 2012, care va avea loc în cursul lunii octombrie. Săptămâna europeană a IMM-urilor, stabilită în perioada15 – 21 octombrie  2012, este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna IMM-urilor încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim.

Săptămâna Europeană a IMM-urilor este coordonată de Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene, dar cele mai multe evenimente din cadrul Săptămânii IMM-urilor sunt organizate de către organismele abilitate să acorde sprijin, autorităţile locale şi regionale, şi alte entităţi din ţările participante. Săptămâna IMM-urilor este una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din U.E. şi statele sale membre.

Procedura de implementare

DECIZIA nr. 61/07.03.2012 publicata in Monitorul Oficial nr.166/14.03.2012

DECIZIA presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr.61/2012