Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

În România, 1 din 100 de tineri decid să înceapă o afacere pe cont propriu, faţă de 1 din 4 tineri în Cehia, Polonia sau Ungaria. Foarte puţini tineri demarează o afacere pe cont propriu. Cele mai frecvente cauze invocate sunt lipsa banilor şi birocraţia. Un studiu despre antreprenoriat, realizat anul trecut în rândul tinerilor din principalele centre universitare din ţară, a arătat că peste 70% dintre ei s-au gândit să îşi demareze propria afacere. Însă concretizarea acestor intenţii este mult mai mică, de aproximativ 17%,  pentru că accesul la informaţii este încă destul de limitat.

Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

  Programul urmăreşte:

- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
- stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finanţare;
- facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.

Prezentul ghid instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87[1] şi 882 din Tratat ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Descarca Ghidul Solicitantului 2013

Descarca Anexa 1 MODEL Plan de Afaceri

Descarca Anexa 2 Documente Justificative

Descarca Anexa 3 Contract de finantare

Descarca Anexa 4 Lista OTIMMC

Descarca Anexa 5 Angajament Raportare

Descarca Anexa 6 Cerere tip Acord Principiu pentru finantare

Descarca Anexa 7 Cerere de tragere

Descarca Anexa 8 Formular Raportare

Descarca OUG 6/2011

Descarca HG 96/2011

Descarca Anexa 9 Model Cerere de renuntare