Spyn.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

Cursurile oferite de compania noastră combină aspecte teoretice, concepte şi informaţii de actualitate cu studii de caz şi exerciţii de grup într-o manieră foarte practică, astfel încât acestea să aibă aplicabilitate directă în activităţile curente ale participanţilor.

Principiile de bază ale unui curs oferit de SPYN Solution sunt:

  1. Interactivitate: formatorii se vor concentra pe exemple concrete şi vor solicita şi susţine implicarea pro-activă a participanţilor;
  2. Adaptabilitate: Formatorii vor aborda tematica din prisma nevoilor de formare ale participanţilor, cu accent pe domeniul finanţelor publice şi domenii conexe. Pe baza feedback-ului zilnic din partea participanţilor, formatorii vor adapta conţinutul de training pentru a atinge nivelul de aşteptări preconizat.
  3. Comprehensivitate: Activităţile de formare vor fi însoţite de materiale suport care vor explica în detaliu instrumentele şi tematicile abordate. Aceste documente pot fi folosite ulterior de către participanţi ca informaţii de referinţă pentru explicarea instrumentelor şi a conceptelor dezvoltate sau ca şi manual de studiu pentru cei interesaţi de a cunoaşte mai multe despre tematica respectivă.
  4. Aplicabilitate practică: Cursul nu se va axa exclusiv pe concepte şi teorii, ci mai degrabă, formatorii vor utiliza exemple concrete şi studii de caz din experienţa proprie în cadrul gestionării de proiecte şi pregătirii pentru absorbţia de fonduri structurale. Acest aspect echipează participanţii cu o mai bună înţelegere a logicii, metodologiei şi instrumentelor untilizate pe parcursul formării, crescând gradul de interes şi de participare.